Μικρά Νησιά και Εθνικές – Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ


23.05.2017

Μικρά Νησιά και Εθνικές – Ευρωπαϊκές  Χρηματοδοτήσεις

Συνάντηση του Προέδρου του ΕΔΜΝ Λευτέρη Κεχαγιόγλου και συνεργατών του ΕΔΜΝ με τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ κο Π. Κορκολή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος  Εθνικού και Ευρωπαϊκού Επιπέδου. Η συνάντηση αυτή ήταν η τρίτη στη σειρά με τον Γ.Γραμματέα σε άριστο και εποικοδομητικό  κλίμα.