ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Την πρόταση για την δημιουργία ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ επαναφέρει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.


30.06.2017

Την πρόταση για την δημιουργία ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ επαναφέρει το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

ΤΕΙΡΕΣΙΑ στην ακτοπλοΐα σε όλες τις μορφές δρομολογήσεων ( ελεύθερες, αποκλειστικές,  επιδοτούμενες μονοετής και πολυετής αλλά και έκτακτες δρομολογήσεις) ζητεί το ΕΔΜΝ, ως μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, πολύ δε περισσότερο αυτή την εποχή όπου ο αριθμός και ο τύπος των διαθέσιμων πλοίων δεν αρκούν αλλά και από την άλλη κακές πρακτικές φρενάρουν την πιθανότητα απόκτησης νέων σκαφών σύμφωνα με τις ανάγκες της νησιωτικής μας πατρίδας και της ακτοπλοΐας γενικότερα. Να σημειώσουμε ότι το ΕΔΜΝ είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα φορέας που έχει προτείνει την δημιουργία ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ και στις έως τώρα επικοινωνίες του με συναρμόδιους φορείς το κλίμα φαίνεται καταρχάς θετικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που χρειάζονται περεταίρω ανάλυση πλην όμως η ανάγκη είναι ΜΕΓΑΛΗ..

Τέλος το θέμα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ θα απασχολήσει και το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στο μικρό νησί των Οθωνών Βόρεια της Κέρκυρας.

Φωτογραφίες:
  • TIR1
  • TIR2
  • TIR3
  • TIR4
  • TIR5
  • TIR6