Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ: Τα νησιά μας έχουν μεγάλες Δυνατότητες

"Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που τα μικρά νησιά αντιμετωπίζουν", ανέφερε στην ομιλία του ο Ευρωβουλευτής


26.09.2007

Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που τα μικρά νησιά αντιμετωπίζουν, αλλά παράλληλα και τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που τους προσφέρονται μέσω των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιφερειακής πολιτικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Απομένει λοιπόν ο συντονισμός, η αναζήτηση και η εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών που προσφέρει η Ένωση ώστε τα μικρά νησιά να μεταφερθούν από την περιφέρεια και την "άγονη γραμμή" στο κέντρο του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη βρίσκεται στο κέντρο των αρχών, πάνω στις οποίες χτίστηκε το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 


Μαργαρίτης ΣXOΙNAΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Φωτογραφίες:
  • Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ: Τα νησιά μας έχουν μεγάλες Δυνατότητες
  • Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ: Τα νησιά μας έχουν μεγάλες Δυνατότητες