ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


17.11.2010  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
τηλ 213-1313581, 213-1313604 
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ypes.gov.gr 

ΑΘΗΝΑ, 10 Νοεμβρίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν Διημερίδα με θέμα «Τα αναγκαία βήματα για την επιτυχή μετάβαση στον Καλλικράτη», που στόχο έχουν την επιμόρφωση Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, που θα προκύψουν μετά τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου. Παρατίθεται αναλυτικά το πρόγραμμα της διημερίδας που θα διοργανωθεί στην Αττική στις 23 και 24 Νοεμβρίου, και το οποίο θα ακολουθηθεί και στις υπόλοιπες πόλεις. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (23 και 24 Νοεμβρίου 2010) 
Πρώτη μέρα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 135 ημερών 
Προσέλευση: 9:30
Διαπίστευση: 9:30-10:00
Πρωινή συνεδρία
Χαιρετισμός: Προέδρου της Κυβέρνησης κ. Γεωργίου Παπανδρέου
Έναρξη Διημερίδας: κ. Γ. Ραγκούσης - Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
10.30 - 11.00: Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη μετάβαση στον «Καλλικράτη»
11.00 - 11.30: «Οδικός χάρτης Τριμήνου» 
11.30 - 12.00: Συγκρότηση Οργάνων - Σύστημα Διακυβέρνησης 
12.00 - 12.30: Αρμοδιότητες και Μοντέλο Διοικητικής Υποστήριξης 
12.30 - 13.00: Μετατάξεις Προσωπικού και Οργάνωση Υπηρεσιών
13.00 - 15.00: Συζήτηση
Απογευματινή συνεδρία 
17.00 - 17.30: Οικονομικά θέματα 
17.30 - 18.00: Νομικά Πρόσωπα 
18.00 - 18.30: Εποπτεία 
18.30 - 19.00: Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων 
19.00 - 19.30: Τεχνικές - πρακτικές οδηγίες για το κρίσιμο δεκαήμερο της μετάβασης (25/12/2010 - 5/1/2011) 
19.30 - 21.30: Συζήτηση


Δεύτερη μέρα: Η νέα προοπτική των Περιφερειών και Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων 
10.00 - 14.30 Παράλληλες συνεδρίες Δημάρχων & Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών 
Α.) Δημάρχων: 
10.00 - 10.30: Οργάνωση Δήμου και Διοικητικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη 
10.30 - 11.00: Διαφάνεια και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες 
11.00 - 11.30: Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική 
11.30 - 12.00: Διαχείριση Απορριμμάτων
12.00 - 12.30: Θέματα Πολεοδομίας 
12.30 - 14.30: Συζήτηση

Β) Περιφερειαρχών - Αντιπεριφερειαρχών: 
10.00 - 14.30: Ανοικτή συζήτηση με Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες