Υπεγράφει στα Χανιά τιο πρωτόκολλο Συνεργασίας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΜΝ και του ΕΟΑΕΝ


13.12.2014 Υπεγράφει στα Χανιά κατα την 36η γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ το πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΜΝ και του ΕΟΑΕΝ.
το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανοίγει νέους διαυλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και των μικρονησιωιτκών τους κοινωνιών.
Φωτογραφίες:
  • 13-12-2014-1
  • 13-12-2014-2
  • 13-12-2014-3
  • 13-12-2014-4