Χαιρετίζουμε λοιπόν, όπως πάντα τον κάθε αξιόλογο φορέα - συνοδοιπόρο με τα ελληνικά μικρά νησιά.

Χαιρετίζουμε λοιπόν, όπως πάντα, τις οργανώσεις, τα σωματεία, τους ιδιώτες και κάθε κίνηση μεμονωμένη η ομαδική πού λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά προς την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων των μικρονησιωτικών μας κοινωνιών.


06.03.2015

Το ΕΔΜΝ στα πλαίσια της προώθησης των λύσεων των  προβλημάτων πού απασχολούν τα ελληνικά μικρά νησιά αναγνωρίζει ως πρώτο και κύριο εκφραστή της μικρονησιωτικής τοπικής κοινωνίας τους δήμους. Αυτό βέβαια δεν είναι και το μοναδικό κριτήριο, ιδιαίτερα,  σε περίπτωση όπου το νησί δεν διαθέτει δήμο κλπ. Για το σκοπό αυτό το ΕΔΜΝ θα συνεχίσει δυναμικά να συζητά  με εκπρόσωπους της Κεντρικής Κυβέρνησης, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών φορέων και να προτείνει σε θεσμικούς φορείς και πρόσωπα ανεγνωσμένου κύρους  τις προτάσεις και θέσεις του χωρίς να σημαίνει υποχρεωτικά ότι συμμερίζεται τις πολιτικές και κομματικές καταβολές του καθενός από αυτούς. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα προβλήματα των νησιών μας δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν κομματική χροιά και χρώμα και διατηρεί ο κάθε φορέας τις απόψεις του μέσα σε ένα δημοκρατικό διάλογο.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η αναγνώριση ότι οι μικρονησιωτικές κοινωνίες έχουν προβλήματα και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Χαιρετίζουμε λοιπόν, όπως πάντα, την όποια νέα κυβέρνηση, της ευχόμαστε καλό γόνιμο διάλογο προς όφελος της πατρίδας μας και των νησιών μας.

Εμείς έχουμε ήδη δώσει στην δημοσιότητα τους βασικούς πολιτικούς άξονες των προτάσεων μας, από την πρώτη ημέρα εκλογής της νέας κυβέρνησης.

Χαιρετίζουμε λοιπόν, όπως πάντα τον κάθε αξιόλογο φορέα  - συνοδοιπόρο με τα ελληνικά μικρά νησιά.

Χαιρετίζουμε  λοιπόν, όπως πάντα, τις οργανώσεις, τα σωματεία, τους ιδιώτες και κάθε κίνηση μεμονωμένη η ομαδική πού λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά προς την  ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων των μικρονησιωτικών μας κοινωνιών.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα είμαστε δίπλα και κοντά σε όλους. Οι δράσεις συνέργειας  μας συνεχίζονται.