Ε.ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ένταξη των μικρών νησιών στην χρηματοδότηση για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφοράς

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη


28.09.2015

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Ένταξη των μικρών νησιών στην χρηματοδότηση για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφοράς


 

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

"Η συνδεσιμότητα των μικρών νήσων μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο του εκτεταμένου δικτύου, των προτάσεων της Ελλάδας που εκκρεμούν για στήριξη, καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων, παρόλο που η συνδεσιμότητα των μικρών νησιών δεν αποτελεί μέρος του κύριου δικτύου του διαδρόμου Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου* των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφοράς στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα." Αυτή την απάντηση έδωσε η Επίτροπος μεταφορών κα. V. Bulc σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ.

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος επισημαίνει στην απάντησή της ότι η Ελλάδα για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα λαμβάνει χρηματοδότηση από ειδικό κονδύλιο στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής με μέγιστο ποσό 580 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει υποβάλει επιτυχώς διάφορες προτάσεις για χρηματοδότηση, βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, χρησιμοποιώντας το 90% σχεδόν της εθνικής της κατανομής από το τμήμα της ΔΣΕ που αφορά τη συνοχή.

 

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής προτείνει τη χορήγηση 512 εκατ. ευρώ για έργα που πρότεινε η Ελλάδα. Τα εν λόγω έργα δίνουν κυρίως προτεραιότητα σε σημεία συμφόρησης καθώς και σε διασυνοριακά έργα του διάδρομου Ανατολικής Μεσογείου του κύριου δικτύου. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης σε διακρατικά έργα, για τα οποία προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη η ακριβής εθνική κατανομή.

 

*Ο διάδρομος Ανατολικής Μεσογείου των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφοράς έχει αφετηρία το Αμβούργο της Γερμανίας και μέσω των χωρών Τσεχίας, Σλοβακίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και της Ελλάδας καταλήγει στην Κύπρο.