ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, θα προχωρήσει σε προσλήψεις συνεργατών των παρακάτω ειδικοτήτων:


17.11.2015

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών,  θα προχωρήσει σε προσλήψεις συνεργατών των παρακάτω ειδικοτήτων:

 1. Ειδικότητα: Καθαρισμού Γραφείων

Επίπεδο γνώσεων ΥΕ

Διάρκεια συνεργασίας: 8 μήνες με την δυνατότητα παράτασης άλλων 8 μηνών.

Κωδικός ΥΕ1

 2. Ειδικότητα: Ενεργειακές Επιστήμες (Ενέργειες Κτιρίων ή παρεμφερές πτυχίο η μεταπτυχιακό)

Επίπεδο γνώσεων ΠΕ ή  ΤΕ

Διάρκεια συνεργασίας: 30 μήνες με την δυνατότητα παράτασης άλλων 8 μηνών.

Κωδικός ΠΕΤΕ2

 3. Ειδικότητα: Επικοινωνίες (ή παρεμφερές πτυχίο / μεταπτυχιακό)

 Επίπεδο γνώσεων ΠΕ ή  ΤΕ

Διάρκεια συνεργασίας: 30 μήνες με την δυνατότητα παράτασης άλλων 8 μηνών.

Κωδικός ΠΕΤΕ3

  

4. Ειδικότητα: Πρωτογενής τομέας (ή παρεμφερές πτυχίο / μεταπτυχιακό)

Επίπεδο γνώσεων ΠΕ ή  ΤΕ

Διάρκεια συνεργασίας: 30 μήνες με την δυνατότητα παράτασης άλλων 8 μηνών.

Κωδικός ΠΕΤΕ4

  

5. Ειδικότητα: Οικοτουρισμός – Γεωτουρισμός (ή παρεμφερές πτυχίο / μεταπτυχιακό)

Επίπεδο γνώσεων ΠΕ ή  ΤΕ

Διάρκεια συνεργασίας: 30 μήνες με την δυνατότητα παράτασης άλλων 8 μηνών.

Κωδικός ΠΕΤΕ5

  

Προσόντα Υποψηφίων:

  1. Έλληνες η υπήκοοι χώρας της ΕΕ με ανάλογα πτυχία και  άριστη γνώση Ελληνικών. Μια δεύτερη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) (εξαιρείται η ειδικότητα Καθαρισμού Γραφείων στην οποία δεν απαιτείται πτυχίο και δεύτερη γλώσσα)
  2. Στοιχεία προϋπηρεσίας
  3. Στοιχεία προηγούμενης εργασίας και εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (εξαιρείται η ειδικότητα Καθαρισμού Γραφείων)
  4. Ηλικία άνω των 18 ετών
  5. Ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει και σε περισσότερες της μιας ειδικότητας εάν πληροί τα ανάλογα προσόντα

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν με ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@smallisland.eu με ένδειξη τον κωδικό της κάθε ειδικότητας ( πχ ΠΕΤΕ4 )  

Καταληκτική ημερομηνία  Ηλεκτρονικής υποβολής  των αιτήσεων ορίζεται η 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 23.59.