Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος στηρίζει την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των μικρών νησιών

Μεγαλώνει ο κύκλος των φιλομικρονησιωτων Ελλήνων Ευρωβουλευτών


07.03.2016

Ο Έλληνας  Ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος  στηρίζει την  Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των μικρών νησιών

Μεγαλώνει ο κύκλος των φιλομικρονησιωτων Ελλήνων Ευρωβουλευτών.

Ο Έλληνας  Ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος  στηρίζει την πρωτοβουλία που πήραν τα ευρωπαϊκά μικρά νησιά για την  δημιουργία ομάδας υποστηρικτών ευρωβουλευτών σε θέματα μικρονησιωιτκής πολιτικής.

Συγκεκριμένα οι ενώσεις δικτύων μικρών Νησιών της Γαλλίας, Δανίας, Ελλάδας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Κροατίας, Σουηδίας, Φιλανδίας, της Σκοτίας και των αυτόνομων νησιών Αλλαντ καλούν όλους τους εθνικούς τους ευρωβουλευτές να συνυπογράψουν την επιστολή τους εάν ενστερνίζονται και συμφωνούν με αυτήν. Συγκεκριμένα μέσω της δήλωσης τους οι ευρωβουλευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να στηρίξουν δράσεις υπέρ της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής.

Την πρωτοβουλία αυτή την πήρε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στο συνέδριο της τον Σεπτέμβριο   στο Καστελλόριζο και υπεύθυνο της ελληνικής καμπάνιας είναι το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών. Ο κος Κύρκος   υπέγραψε αυτή την πρωτοβουλία και στηρίζει τα μικρά νησιά.

Φωτογραφίες:
  • esif mep