Θετική η κομισιόν στην στελέχωση τεχνικών υπαλλήλων σε όλα τα μικρά νησιά.

Υποστηρικτική δομή για διεκδίκηση ευρωπαικών προγραμμάτων από την πλευρά των μικρων νησιών


30.04.2017

Θετική η κομισιόν στην στελέχωση τεχνικών υπαλλήλων σε όλα τα μικρά νησιά.

 

Θετική είναι η κομισιόν, όπως αυτή εκφράσθηκε από υψηλόβαθμα στελέχη που διαχειρίζονται τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ στην στελέχωση τεχνικών υπαλλήλων  με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σε κοινή συνεδρίαση εκπροσώπων του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών με τους εκπροσώπους της κομισιόν στις Βρυξέλλες, το ΕΔΜΝ ζήτησε την άποψη της κομισιόν, εάν θεωρεί  δυνατόν την χρηματοδότηση ενός τεχνικού υπαλλήλου ανά μικρό νησί που θα έχει ως κύριο έργο του την τεχνική υποστήριξη των Ευρωπαϊκών  έργων πάνω στο νησί, καθώς επίσης η διάρκεια σύμβασης αυτών των υπαλλήλων να λήγει μετά το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για 50 ΠΕ υπαλλήλους, με διάρκεια σύμβασης έως το 2023 ( με δυνατότητα παράτασης εάν χρειαστεί και εφόσον υπάρχουν ανοικτές αξιολογήσεις έργων), αναφερόμαστε σε όλα τα κατοικημένα μικρά νησιά, ασχέτως της αυτοδιοικητικής τους ταυτότητας και με κονδύλια της ΕΕ, χωρίς αυτά να επηρεάζουν την κάλυψη των οργανικών θέσεων από την πολιτεία. Μια δέσμευση του πρωθυπουργού, ότι τα μικρά νησιά θα μπουν στην πρώτη προτεραιότητα κάλυψης των κενών θέσεων σε υπαλλήλους.

Την θετική αυτή άποψη της κομισιόν, μετέφερε αντιπροσωπεία του ΕΔΜΝ στην Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κο Νεκτάριο Σαντορινιό, για τις δικές τους ενέργειες.

Να σημειώσουμε επίσης ότι το ΕΔΜΝ ξεκίνησε την διαδικασία δημιουργίας παραρτημάτων του στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ δημιουργείτε με απόφαση του ΔΣ τμήμα Γνωμοδοτήσεων για θέματα πού άπτονται της πολιτικής των μικρονησιωιτκών μας κοινωνιών.
Φωτογραφίες:
  • DG REGIO