Στους Οθωνούς το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

(Διαπόντιοι Νήσοι – Κέρκυρα )


09.05.2017

Στους Οθωνούς (Διαπόντιοι Νήσοι – Κέρκυρα )  το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

 Στους Οθωνούς θα κτυπήσει η καρδιά των μικρώνησιωτικών κοινωνιών στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017.

Ραντεβού στους Οθωνούς, στο βορειοδυτικότερο Ελληνικό μικρό νησί δίνουν ραντεβού για φέτος εκπρόσωποι μικρονησιωτικών κοινωνιών, αιρετοί και θεσμικοί φορείς, πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, για να συζητήσουν θέματα πού αφορούν τα μικρά νησιά.

Η θεματική του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου θα κινηθεί στην κατεύθυνση πως οι μικρονησωτικές κοινωνίες μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης, τόσο των δικών τους κοινωνιών, όσο και σε εθνικό επίπεδο ως μέρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης- περιφερειακής ανάπτυξης.

Ραντεβού λοιπόν στους Οθωνούς.