Το Ελληνικό Δικτυο Μικρών Νησιών στηρίζει την Συμμαχία της Πολιτικής Συννοχής της ΕΕ

Για μια ισχυρή Πολιτική Συννοχής της ΕΕ μέσω της συμμαχίας της Επιτροπής των Περιφερειών.


28.01.2018 Το Ελληνικό Δικτυο Μικρών Νησιών, στηρίζει και ενθαρρύνει την Επιτροπή των Περιφερειών στην πρωτοβουλία της για περισσότερη Πολιτική συννοχής στην ΕΕ μετα το 2020.
Η Πολιτική Συννοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής Συννοχής της ΕΕ.
Ο Στόχος της Συμμαχίας είναι να στείλει ενα σαφες μύνημα προς τους θεσμικούς αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων οσον αφορά την σημασία της εξασφάλησης μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής μετα το 2020 σε ολες τις περιφέρειες οσο και τη βασική θέση που η πολιτική συννοχής πρέπει να εξακολουθήσει να κατέχει μελλοντικά στην ΕΕ. Τα Ελληνικά Μικρά Νησιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό το κάλεσμα..